VĚDECKÝ VÝBOR KONFERENCE

 

Předseda vědeckého výboru konference

 • prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc.

 

Členové:

Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem

 • PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.
 • prof. MUDr. Margareta Šulcová, CSc.
 • doc. MUDr. Jiří Votava, CSc.

Krajská zdravotní, a.s. v Ústí nad Labem – Masarykova nemonicnice, o. z.

 • doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.
 • MUDr. Josef Liehne
 • MUDr. Pavel Maršálek
 • prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Prešovská univerzita v Prešově, Fakulta zdravotnických odborov

 • doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH
 • doc. PhDr. Ľubica Derňarová, PhD., MPH.
 • Dr.h.c. prof. PhDr. Anna Eliašová, PhD.
 • doc. Mgr. Elena Gurková, PhD.
 • PhDr. Dagmar Magurová, PhD.