FOR INFORMATION IN ENGLISH, PLEASE, CONTACT MGR. MICHAELA REISOVÁ

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Termín pro zaslání abstraktů prodloužen do 15. června 2021.

Mezinárodní vědecká konference

Nové trendy ve zdravotnických vědách 2021 – Quo vadis zdravotnictví

Termín a místo konání:

21. října 2021 v Ústí nad Labem

Forma konání:

Konference bude v hybridním formátu – na místě i on-line

Pořadatelé:

Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem
Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Pozvánka na konferenci – ke stažení (PDF)