POKYNY PRO AUTORY

 

Příspěvky do sborníku strukturovaných abstraktů (Sekce A, b, C)

Abstrakty jsou přijímány v češtině, slovenštině nebo angličtině. Abstrakty do sborníku musí být strukturované dle šablony, kterou naleznete níže pod tímto textem v sekci Ke stažení.

Příspěvky do sborníku FulltextŮ (Sekce a, b)

Příspěvky prosím zasílejte vyplněné dle šablony, kterou naleznete níže pod tímto textem v sekci Ke stažení. K dispozici je šablona v českém i anglickém jazyce.

Pokyny pro STUDENTY (sekce c)

Tato sekce je určena pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů studovaných na FZS Univerzity J. E. Purkyně a FZO Prešovskej univerzity nebo absolvent těchto studijních programů, kteří promovali na Univerzitě J. E. Purkyně a FZO Prešovskej univerzitě v roce 2017 a 2018. Prezentace musí opsahovat „Název tématu“, „cíl a úkoly práce“, „metodiku řešení“, „výsledky a diskusi“, „přínos pro profesní rozvoj studenta“ a její maximální délka bude 10 minut.

Pokyny pro postery (sekce D)

Stojany budou umístěny v předsálí (vstupní hala rektorátu UJEP, Pasteurova 1) v den konání akce od 8:00. K dispozici bude plocha o velikosti A0 (max. rozměry 120 x 80 cm), orientované standardně na výšku.

Pokyny k odeslání příspěvKŮ

Finální soubor upravený dle šablony níže pojmenujte příjmením hlavního autora (bez diakritiky), např. Hrach.docx. Tento soubor buď odešlete při registraci pomocí registračního formuláře, nebo jej pošlete emailem na adresu lenka.krizova@ujep.cz.

V případě, kdy by jeden hlavní autor zasílal více příspěvků (ať již najednou, nebo v různých e-mailových zásilkách), rozlište je pořadovými čísly, např. Horak1.doc, Horak2.doc, apod. Jako věc e-mailu uveďte „Konference FZS 2018“. E-mail odesílatele musí souhlasit s e-mailovou adresou korespondenčního autora, uvedenou v záhlaví článku – korespondenční autor tímto způsobem odeslání potvrzuje, že všichni autoři s publikováním souhlasí, a že autoři dodrželi standardní pravidla publikování odborných textů.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ AUL
  • Počítač
  • Internet
  • Projektor
  • Přehrávání formátu MS Office (Word, Excel, PowerPoint) a PDF
  • Přehrávání multimédií (AVI, MPEG)
  • Ozvučení poslucháren

KE STAŽENÍ

Příspěvky do sborníku abstraktů:

Šablona pro zpracování příspěvku do konference – Abstrakt – Česky

Příspěvky do sborníku fulltextů:

Šablona pro zpracování příspěvku do konference – FullText – Česky

Šablona pro zpracování příspěvku do konference – FullText – English